Dragon Ball GT Goku will join Dragon Ball FighterZ

by John Friscia March 16, 2019
Dragon Ball FighterZ Dragon Ball GT Goku FighterZ Pass